Get people together

Väck idéer och sök finansiering - i Malmö

Stadshuset Malmö
August Palms plats 1, Malmö
Visa på karta
5 december 2022
13:00 - 15:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Arrangör
InfraSweden och Smart Built Environment
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Stadshuset Malmö
Datum
5 december 2022
Tid
13:00 - 15:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Väck idéer och sök finansiering - i Malmö

Välkommen på informationsmöte med InfraSweden och Smart Built Environment den 5 december i Malmö.

Vi berättar om våra öppna utlysningar och hur det går till att söka medel. Passa på att ställa dina frågor inför arbetet med din ansökan. Det kommer också att finnas tillfälle för att knyta nya kontakter och diskutera projektideér.

Detta möte genomför vi tillsammans med vår värd Malmö stad.

Lokal: Stadshuset Malmö, Rum "Stortorget"


Agenda

Kaffe serveras från 12.30

13.00 Välkomna, syfte och agenda: ​​ Christian Resebo,  Enhetschef för Mobilitetsenheten på stadsutvecklingsavdelningen Malmö Stad

Om Smart Built Environment och utlysningen Digitalt samhällsbyggande i praktiken

Om InfraSweden och utlysningen Anpassning av transportinfrastrukturen för att möta klimatförändringar

Behovsdiskussioner

 

 • Pajtim Sulejmani
  Fastighets- och gatukontoret, Malmö Stad
  Jobbar med utvecklingsfrågor kopplat till gatubyggnader och är vägtekniskt stöd i diverse nybyggnad - och ombyggnadsprojekt. Kommer prata om vilka utmaningar vi står inför kopplade till gator och vad vi behöver utveckla för att kunna bygga hållbara gator.
 • Pär Svensson
  Fastighets- och gatukontoret, Mamö Stad
  Vattenstrateg, arbetar med att minska Malmös sårbarhet mot skyfall och stigande hav. Kommer prata om framkomlighet, varningssystem och att lösa nya behov i en befintlig stad.

 • Jonas Kamleh
  Miljöförvaltningen Malmö stad
  Arbetar somm Processledare för Klimatomställning Malmö och kommer att prata om Idéer och matchmaking

Nästa steg och annat på gång inom programmen

15.00 Tack för idag!


Anpassning av transportinfrastrukturen för att möta klimatförändringar – InfraSweden

InfraSwedens utlysning handlar om att stödja klimatanpassningen av transportinfrastrukturen. Syftet är att klara av att möta de negativa konsekvenser som ett förändrat klimat för med sig. Projekt som söks ska bidra till lösningar för att på ett hållbart sätt klimatanpassa befintlig eller planerad transportinfrastruktur.

Viktiga datum för InfraSwedens utlysning

Utlysningen öppnar 2 november 2022 och stänger 2 februari 2023

Läs mer om InfraSwedens utlysning.

 

Digitalt samhällsbyggande i praktiken – Smart Built Environment

I Smart Built Environments utlysning kan du ansöka om medel för forsknings- och innovationsprojekt. Projekten ska bidra till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

Viktiga datum för Smart Built Environments utlysning

Utlysningen öppnar 10 november 2022 och stänger 2 februari 2023

Läs mer på Smart Built Environments webbplats

Välkommen!

InfraSweden och Smart Built Environment