KICK OFF HITS 2024

Marcus Wallenberg-hallen
Vagnmakarvägen 2, Södertälje
Show on map
October 25, 2022
08:30 - 16:00
Time zone: Stockholm, GMT+01:00
Organizer
Scania
Book/RSVP
This event has already taken place!
Place
Marcus Wallenberg-hallen
Date
October 25, 2022
Time
08:30 - 16:00
Time zone: Stockholm, GMT+01:00

Kick off och resultatkonferens

Hållbara & Integrerade urbana Transport System - HITS2024

HITS projektets vision är att ”Att förstå och skapa förutsättningar för ett hållbart transportsystem i staden”. Denna vision knyter oss HITS partner samman då vi gemensamt delat synen på att dagens transportsystem kommer att ändras i en snar framtid. Samtliga partners har åtagit sig att bidra till att denna transformation leder till ett hållbart transportsystem. För att kunna vara en aktiv part i omställningen till ett hållbart transportsystem, så behöver vi alla bättre förstå de utmaningar vi ser på kort och på långt perspektiv. Styrkan i projektet är att vi tillsammans samarbetar för att hitta innovativa lösningar som leder både till ett hållbart näringsliv och ett hållbart samhälle.

Svensk sammanfattning

Konsortiet, som även i fortsättningen leds av Scania och består av KTH, Stockholms Stad, Södertörns kommunerna, Urban Services, Fabege, Atrium Ljungberg, Ragn-Sells, HAVI, Axfood, M Logistics, CLOSER, IVL, SSPA (RISE), samt Sveriges mest framstående akademiska miljöer kring urban logistik.

Under första fasen av projektet kommer konsortiet utökas med en aktör inom digitala logistiklösningar.

Konsortiet vill genom samarbete och fältförsök generera kunskap och koncept som fungerar i ett system av system där samtliga aktörer i en urban försörjningskedja för gods ingår och åstadkommer hållbarhets-, effektivitets- och kostnadsvinster.

Genom industriell forskning- och utveckling och tidiga prototyper inom området urban logistik syftar projektet till att etablera nya koncept för hållbara och effektiva lösningar med hög interoperabilitet och säkerhet.

English summary

The consortium, which is led by Scania, consists of KTH, the City of Stockholm, the municipalities of Södertörn, Urban Services, Fabege, Atrium Ljungberg, Ragn-Sells, HAVI, Axfood, M Logistics, CLOSER, IVL, SSPA (RISE) together with Sweden's most prominent academic environments around urban logistics.

During the first phase of the project the consortium will be expanded with an actor in digital logistics solutions.

Through collaboration and field trials the consortium wants to generate knowledge and concepts that work in a system of systems where all actors in an urban supply chain for goods are included and achieve sustainability, efficiency and cost gains.

Through industrial research and development and early prototypes in the field of urban logistics, the project aims to establish new concepts for sustainable and efficient solutions with high interoperability and security.

DRAFT PROGRAM

09:00 Welcome
09:30 Exhibition were result is presented and coffee
10:30 Results from research (RISE, IVL, KTH)
11:30 Exhibition and lunch (vegeterian)
13:00 Guest lecturer Dr. Anne Goodchild leads the University of Washington and Founding Director of Supply Chain Transportation & Logistics Center / Urban Freight Lab
13:40 HITS 2 Now we go again
14:30 Panel discussion – Our goals with this part two of HITS and how should we work to be successful going forward
15:45 End of dayWelcome!