Detta event har redan ägt rum!

Ö för Ö - Landsort

Arrangör
Länsstyrelsen i Stockholm
Plats
Landsorts Vandrarhem AB
Datum
19 - 20 februari 2019
Tid
11:15 - 15:30
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Ö för Ö – Landsort skärgård

Länsstyrelsen Stockholm bjuder tillsammans med Region Stockholm in till Ö för Ö. Syftet är att skapa samarbete mellan lokala och offentliga aktörer inom service- och utvecklingsfrågor i er skärgård. Vi arbetar nedifrån och uppåt vilket betyder att en lokal förankring är central.

Under dagarna kommer vi arbeta fram gemensamma prioriteringar för Landsort skärgårds fortsatta utveckling och försöka enas om insatsområden utifrån lokala behov. Dagarna riktar sig till företagare och boende i Landsort skärgård samt till tjänstemän och politiker från Nynäshamns kommun, Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm, SIKO och Skärgårdsstiftelsen.

Konferensens upplägg bygger på att deltagarna medverkar båda dagarna. Anmäl ditt deltagande så snart som möjligt men senast måndag den 4 februari. Deltagandet är kostnadsfritt. Länsstyrelsen står för kostnader för kost och logi.

 

UNDERLAG INFÖR KONFERENSEN
Se underlag som bilagor under bifogade dokument.
 
Inventering
Inventeringen om Landsort skärgård kommer att användas i uppstarten av workshopen för att starta diskussioner kring utveckling och förändringsarbete. Syftet är att ge alla deltagare samma information och utgångspunkt inför mötet. 

Finansieringsmöjligheter
Sammanställningen av möjliga finansieringsmöjligheter ger förslag på finansiering ni kan söka för projekten som vi kommer att arbeta fram tillsammans under ö-träffen.

Program
Programmet anger start och sluttider för dagarna samt ungefärligt tidsschema för workshoppassen.

 
Vet du någon mer som borde bjudas in eller har frågor kontakta oss gärna.
 
Välkommen!
Tomas Norberg och Rebecca Berlin
 
 
 lstlogovansterwordfarg.png   litenfargloggo.jpg   euflaggaeuropeiskajordbruksfondenfarg.jpg
 

Ö för Ö drivs med projektmedel från landsbygdsprogrammet 2014-2020 och medfinansieras av Länsstyrelsen. Stödet från landsbygdsprogrammet finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

För mer information besök: www.oforo.se

Länsstyrelsen i Stockholm använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Länsstyrelsen i Stockholm. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Länsstyrelsen i Stockholm samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.