Invajo - Events tool

Swecos hållbarhetsvecka i Göteborg

Onsdag 30 januari

Frukostseminarium
Social översiktsplan – tre steg mot ett socialt hållbart Kungälv

Frukost: Serveras från kl: 07:30
Tid:
08:00-08:50
Plats: Sweco Göteborg

Under en femårsperiod har Kungälvs kommun strategiskt arbetat med att kartlägga utanförskapet, prioritera och genomföra olika konkreta insatser. I den s.k. sociala översiktsplanen har kommunen analyserat olika indikatorer på geografiska delområden och därefter satt tydliga målsättningar kring ett socialt hållbart Kungälv.  I presentationen beskrivs närmare arbetsprocessen och samverkan med civilsamhället, näringslivet och olika offentliga institutioner.  Kom och lyssna på när Kungälvs kommun presenterar erfarenheter och lärdomar från viktiga och spännande processer!

 
Föredragshållare:
Lena Arnfelt, sektorchef Trygghet och Stöd samt ansvarig för kommunens arbete med social hållbarhet
Johan Sjöholm, utvecklingsledare folkhälsa och processtöd i arbetet.

  

Hur skapar vi en stimulerande arbetsmiljö i stora projekt?

Frukost: Serveras från 07:30
Tid
: 08:30-09:20
Plats: Sweco Göteborg

En föreläsning om hur man kan skapa förutsättningar för en stimulerande arbetsmiljö med exempel från ett pågående stort komplext projekt. Det finns många olika aspekter som påverkar arbetsmiljön i en stor projektgrupp. Vad är det då som kännetecknar en god arbetsmiljö? Och vad kan man göra för att uppnå, bibehålla och förbättra arbetsmiljön? Några av dessa ämnen går vi in på under denna föreläsning, med konkreta exempel från verkligheten.

Föredragshållare:
Magnus Daun, Sweco

  

Social hållbarhet ur ett stadsbyggnadsperspektiv

Tid: 09:00-09:40
Plats: Sweco Göteborg

Många av våra städer och samhällen präglas idag av segregation och ojämlika livsvillkor. Stadsbyggandet har en viktig roll med stor påverkan på dessa frågor. Med ökad kunskap om stadsformens betydelse och hur vi kan planera och bygga våra städer för mer jämlika livsvillkor så ökar också chanserna för att vi kan skapa socialt hållbara samhällen och städer.

Föredragshållare:
Ann Legeby, KTH och Sweco

  

Angeredsutmaningen - Swecos arbete med social hållbarhet i praktiken

Tid: 10:00 - 10:50
Plats: Sweco Göteborg

Kom och lyssna på vad Sweco gör tillsammans med ungdomar i Angered!

Föredragshållare:
Anna Davéus, planarkitekt, Sweco m.fl

  

Trender 2019 inom cirkulär ekonomi - vad innebär bl.a. Circular Cities och cirkulärt byggande, och vilka möjligheter rymmer digitaliseringen i skapandet av det cirkulära samhället?

Tid: 10:00 - 11:30
Lunch: Serveras från 11:30
Plats: Sweco Göteborg

Cirkulär ekonomi är en vision om ett ekonomiskt system som är designat för att återskapa resurser, om och om igen. I en cirkulär ekonomi går resurseffektivitet hand i hand med affärsnytta med hjälp av förfinade materialflöden och innovativa affärsmodeller. Tobias Jansson, omvärldsbevakare och föreläsare som driver CircularEconomy.se, ger en inspirerande översikt över vad cirkulär ekonomi är och kan vara, i ljuset av ett antal trender där utvecklingen just nu är stark, bland annat Circular Cities, Digitaliseringen som möjliggörare och Cirkulärt byggande.

Föredragshållare:
Tobias Jansson, CircularEconomy

  

2020-talets ledarskap med Sweco Sveriges VD Ann-Louise Lökholm Klasson

Lunch: Serveras från 11:30
Tid: 12:00-12:45
Plats: Sweco Göteborg

Ni kommer få höra mig prata om framtidens ledarskap, vad innebär det egentligen för oss som ledare att allt pekar på att digitaliseringen driver på förändringar i en allt snabbare takt, att vi möter en framtid med kompetensbrist, en generation som ställer nya krav på oss samtidigt som vi kommer närmare och närmare 2030 och den enorma omställning vi ska göra i samhället för att leva hållbart. Välkomna att ta del av mina tankar! 

Föredragshållare:
Ann-Louise Lökholm Klasson, VD Sweco Sverige

  

Hållbar människa – ta hand om dig själv och planeten samtidigt

Tid: 13:00-14:00
Plats: Sweco Göteborg

Vi möts dagligen av klimathot, nyheter om plast i haven och om skövling av regnskog. Samtidigt brottas vi med att få ihop våra liv med arbete, familj och träning. Hur planeten och vi mår hänger ihop. Om vi inte stannar upp och reflekterar riskerar vi att inte få ihop våra liv med våra värderingar och vi blir inte lika hållbara människor som vi vill och kan vara.

Catarina Rolfsdotter-Jansson är föreläsare, moderator, författare och  yogainstruktör.  Hon har jobbat åt bland annat WWF, Regeringskansliet, EU-kommissionen, stora svenska företag och föreläser internationellt om hållbarhet. Sedan 14 år undervisar hon i yoga i sin hemstad Malmö. Catarina har skrivit 12 böcker om hälsa och hållbar utveckling och har lett samhällsprogram på SVT. I sin interaktiva föreläsning ”Hållbar människa” ger hon oss insikter om hur vi kan ta hand om oss själva och planeten samtidigt.

Föredragshållare:
Catarina Rolfsdotter-Jansson, föreläsare, moderator, författare och  yogainstruktör

  

Konfliktens potential

Tid: 13:00-13:50
Plats: Sweco Göteborg

Många planeringsprojekt präglas av spänning, motstånd eller konflikt. Inte sällan anses dessa vara besvärande eller rentav ett hinder för ett smidigt genomförande. Konflikt kan däremot betraktas som tillgång – en positiv energi som kan bidra till ett bättre resultat.

Lyssna på Bernard le Roux från Dialogues som arbetar med dialog och medling i komplexa samhällsfrågor och sociala konflikter. Han delar med sig av erfarenheter och lärdomar från planeringsprojekt med komplexa karaktär. I sin föreläsning berättar han om centrala principer i Dialogues arbete som gäller stora processer, men som är lika användbara i samarbete mellan organisationer och mindre team. 

Föredragshållare:
Bernard le Roux, Dialogues

  

Mindset & Mindfulness – Konsten att vara här och nu, acceptera och gå vidare

Tid: 14:30-16:00
Plats: Sweco Göteborg

Genom Ditt förhållningssätt till världen kan Du åstadkomma mer än Du tror är möjligt! Konsten att vara här och nu, acceptera och gå vidare är viktigt för att kunna hantera olika situationer.

Lyssna på Nicole Edensbo, svensk mästarinna i poolfridykning 2018 och innehavare av svenskt rekord, som genom sitt mindset tänjer på gränserna för vad som anses vara fysiskt möjligt.

I sin föreläsning drar Nicole paralleller mellan jobb, träning och livet i stort. Föreläsningen inleds och avslutas med en övning i mindset där Du får möjlighet att uppleva hur Ditt mindset kan påverka Din prestation.

Föredragshållare:
Nicole Edensbo, poolfridykare och projektledare, Sweco

  

Hur kan Tekniksverige hjälpa världen och hur arbetar ingenjörer utan gränser?

Tid: 14:30-15:20
Plats: Sweco Göteborg
 

- Ingenjörer utan gränser – Detta gör vi!
- Hållbar utveckling på landsbygden, exempel från Tanzania
- Hållbar stadsutveckling, exempel från Indien
- Vad kan vi ingenjörer bidra med? Diskussion om vad man kan göra när man jobbar på Sweco - Charlotte med bidrag från 
  Marianne och Ingenjörer utan gränser

Föredragshållare
Charlotte Berglund, trafikutformare, Sweco
Marianne Grauers, VD, Chalmers Professional Education och Vice ordf Ingenjörer utan gränser

  

Mångfald och inkludering – en del av företagets affärsplan

Tid: 16:00-17:00
Plats: Sweco Göteborg

Sodexo har prisats som servicebranschens mest hållbara företag 14 år i rad. Eva Kristensson, är kommunikationsdirektör för Sodexo i Norden och kommer till Sweco i Göteborg för att berätta om hur de arbetar med sin hållbarhetsplan ”Better Tomorrow 2025”. Planen ligger helt i linje med FN:s globala hållbarhetsmål och går som en röd tråd genom olika verksamhetsområden. Eva kommer lägga extra tyngdpunkt kring mångfald och inkludering och berätta hur de gått från ord till handling. Vi kommer få flera aktuella exempel som visar hur företag kan göra skillnad för sig själva, kunder, samhället och enskilda individer.

Föredragshållare
Eva Kristensson, kommunikationsdirektör, Sodexo 

 

Vill du skapa lösningar som är inkluderande, tillgängliga och hållbara - Kom och spela NOVA med oss!

Tid: 15:30-17:00
Plats: Sweco Göteborg

Vi vet att för att driva på samhällsutvecklingen krävs det föregångare som tar det första steget. Normkritisk innovation handlar om att utmana normer för att skapa nya idéer och lösningar som bidrar till ökad jämställdhet och jämlikhet. NOVA innehåller konkreta verktyg och handfasta metoder för alla som vill skapa normkreativa lösningar – det vill säga lösningar som är inkluderande, tillgängliga och hållbara. Det här passet har ett interaktivt upplägg där vi utgår från NOVA och får en inblick i hur verktyget kan användas. NOVA är ett verktyg som är finansierat av Vinnova.

Föredragshållare
Marie Karlsson, smarta och hållbara städer, innovation och mobilitet, Sweco

 

Till bokningen