Invajo - Events tool
Plats
Lindholmen Conference Centre
Datum
11 september 2019
Tid
09:30 - 16:00

Program

Agenda

Kl. 09.30 Kaffe/te med smörgås serveras utanför konferenslokalen Pascal

Kl. 10.00 – 12.00

 • Välkommen och introduktion - moderator Suzanne Andersson, Göteborgs Stad
 • Samverkan för utveckling av framtidens transportsystem - Sofie Vennersten, programchef Drive Sweden
 • Framtidsscenarier för självkörande fordon i Sverige - Erik Almlöf, KTH
 • Utveckling av framtida mobilitet – med människan i centrum - Vaike Fors, Högskolan i Halmstad
 • En framtid med självkörande fordon i Göteborg – underlag till fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg - Anna, Svensson och Monica Wincentson, Göteborgs Stad
 • Strukturplan Kista – autonoma fordon och automatiska transportsystem i fysisk planering - Lukas Ljungqvist, Stockholms stad
 • Co-Exist – Hur planerar man för framtidens automatiserade transportsystem?
  Introduktion till eftermiddagens workshop - Mikael Ivari, Göteborgs Stad
 • Paneldiskussion - moderator och dagens talare

  Kl. 12.00 LUNCH

  Kl. 13.00 – 16.00
 • Workshop: Hur kan städer bli ”Automation Ready”?
  Även om den tekniska utvecklingen går snabbt så finns det stora osäkerheter kring hur stads- och trafikplaneringen kommer påverkas framöver. Därför har Co-Exist utvecklat ett ”Automation Ready”-ramverk i syfte att hjälpa städer att bygga upp sin egen förmåga att planera för en framtid med ett ökande antal automatiserade fordon. Vid workshopen kommer ett utkast till ramverk att presenteras och som det därefter arbetas vidare med i gruppövningar.