Invajo - Events tool

Swecos hållbarhetsvecka i Göteborg

Tack för din medverkan på Swecos Hållbarhetsvecka

Vi uppskattar att Du har besökt Swecos Hållbarhetsvecka 2019! Ditt deltagande har bidragit till spännande möten, kunskapsspridning i ämnet hållbarhet och mycket mer.

Nedan följer en utvärdering som endast tar några minuter att svara på. Detta ger oss värdefull information inför kommande Hållbarhetsdagar. Utvärderingen är anonym. 

Har du frågor kontakta hallbarhetsveckan.gbg@sweco.se 

Hoppas vi ses nästa år igen.

Vänligen,
Sweco

Enkät

Sweco vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)