Hållbarhetskonferens - Landsbygder

Utvärdering av hållbarhetskonferens för Stockholmsregionens landsbygder

Region Stockholm och Länsstyrelsen Stockholm strävar efter att hela tiden bli bättre och vi vill erbjuda intressanta och relevanta konferenser kopplat till din roll. Vi skulle uppskatta om du vill ta dig tid att besvara tre frågor om vår konferens. Besvara gärna enkäten senast 28 oktober. Tack!

Region Stockholm/Länsstyrelsen Stockholm vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)