Fysiskt aktivt arbete - en riskfaktor eller friskfaktor?

Utvärdering - Fysiskt aktivt arbete - en riskfaktor eller friskfaktor?


Tack för din medverkan i går på seminariet Fysisk aktivt arbete – en riskfaktor eller friskfaktor?

Du som deltog får gärna svara på några frågor. Det tar maximalt några minuter. Genom att göra det hjälper du oss att bli bättre.

Seminariet kommer även att kunna ses i efterhand – antingen på GIH:s webbplats eller på GIH:s Youtube-konto.

För din information så kommer de listor som ditt deltagande resulterat i tas bort.

Här finns rapporten ”Skapa rörelse och belasta rätt i arbetslivet” som Elin Vidlund, sakkunnig handläggare inom ergonomi på Arbetsmiljöverket presenterade. Den har tagits fram i samarbete med Folkhälsomyndigheten.

 

Inom kort kommer inspelningen av seminariet att publiceras på GIH:s YouTube-konto. Vi skickar även ut länken till dig som deltog i ett mejl. Sprid gärna vidare. 


Stort tack för att du tog dig tid till att delta i seminariet!

Hälsar

Hjärt-Lungfonden, GIH och HPI

Hjärt-Lungfonden, Gymnastik- och idrottshögskolan och HPI Health Profile Institute vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)