Tävlingslydnad och inlärning av moment

Tack för din medverkan på föreläsningen om tävlingslydnad

Vi är glada att du ville vara med på vår föreläsning och vi hoppas att du fick med dig mycket nyttigt hem. Vi strävar alltid efter att bli bättre och därför är din feedback viktigt för oss och för att vi ska kunna utvecklas. 

Tack för att du tar någon minut och svarar på några korta frågor. 

I graderingsfrågorna  där du kan svara 1-5 är 1 dåligt och 5 utmärkt. 

Med Vänlig Hälsning 

AniCura Kumla Djursjukhus

AniCura Kumla Djursjukhus vill gärna att du svarar på frågorna nedan (svaren är anonyma)