Plats
Transcendent Group
Datum
19 mars 2020
20 mars 2020
25 mars 2020
Tid
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Webinar: Att ta kontroll över risker i leverantörsleden

Varmt välkomna till våra kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm för ett matnyttigt webinar om hur du tar kontroll över risker i leverantörsleden!

För att kunna fokusera på kärnaffären blir samarbete med olika tjänsteleverantörer en viktig framgångsfaktor inom allt fler branscher. Historiskt kontrakterades leverantörer huvudsakligen för enklare tjänster, men nu ser vi en tilltagande trend av att lägga ut mer komplexa tjänster på leverantörer av exempelvis system-, produktutveckling och kompetensförsörjning. Fördelarna med att kontraktera eller ”outsourca” vissa uppgifter är många, men även om delar av verksamheten är utlagd har man som organisation fortfarande ansvar för det utlagda arbetet, för dess kvalitet och inte minst regelefterlevnad. Behovet av kontroll och en välfungerande process för hantering av risker hos leverantörer är stort, och till viss del även reglerat i lag.

För att undvika oönskade risker i leverantörsleden behöver du göra rätt både innan tjänsten upphandlas, under själva upphandlingen och sedan under avtalstiden när du testar och följer upp leveransen. I detta seminarium beskriver vi både vad du ska tänka på kring det juridiska i form av kravställning och avtal, och även mer praktiskt hur man följer upp sina viktigaste leverantörer. Vi berättar om de vanligaste misstagen och vad vi har sett att leverantörerna ofta slarvar med i våra granskningar. Seminariet vänder sig till alla som är beroende av välfungerande tjänsteleverantörer, men du som arbetar inom tillståndspliktig verksamhet och du som använder mycket IT-tjänster kommer få särskilt värdefulla tips.


Vi ser fram emot att träffas!

Datum: Torsdag 19 mars 2020 Klockan 08.30-09.30 

Datum: Fredag 20 mars 2020 Klockan 08.30-09.30 

Datum: Onsdag 25 mars 2020 Klockan 08.30-09.30 


 

Talare

sofianynycopy.jpg Om Sofia Arveteg
Sofia är jurist specialiserad på IT-juridik och dataskydd. Hon finns med sina kunder igenom hela leverantörsresan och hjälper företag att identifiera både regulatoriska och interna krav, stöttar i upphandling och är med och genomför granskningar. 
christinacinode.jpg Om Christine Axentjärn
Christine är GRC-specialist och jurist med fokus på lagstiftning, Informations- och IT säkerhet, riskhantering och governance. Christine hjälper våra kunder att säkra affärsvärde och utvärdera riskexponering under hela leverantörsresan.  
tomasmunkbycinode.jpg Om Tomas Munkby
Tomas har mångårig erfarenhet av styrning, riskhantering och kontroll med ett särskilt fokus på IT-verksamhet. I rollerna som revisor, rådgivare och linjebefattningar har han arbetat med såväl strategisk som operativ styrning och kontroll av leverantörer, oavsett om det rört outsourcing eller andra samarbetsformer.