Den cirkulära ekonomin ur ett regionalt perspektiv

Digital självstudiekurs
14 februari - 30 november 2022
00:00 - 00:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00
Arrangör
Tillväxtverket
Boka/OSA
Plats
Digital självstudiekurs
Datum
14 februari - 30 november 2022
Tid
00:00 - 00:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Välkomna till att anmäla er till Digital självstudiekurs: Den Cirkulär ekonomin ur regionalt perspektiv under 2022. 

Denna digitala självstudiekurs i cirkulär ekonomi, vänder sig till er som arbetar med strategi på regions-, eller kommunnivå, eller länsstyrelse och som vill ta del av de vetenskapliga ramarna kring cirkularitet med relevans på regional nivå. Kursen är lämplig för er som redan börjat med cirkulär ekonomi och ni som känner behov av grundläggande teoretiska kunskaper samt överblick över de olika ansatser som tänkts och provats runt om i landet och utanför.
Kursen är en självstudievariant av den tidigare kursen ”Cirkulär omställning med regionsfokus”, anordnad av Chalmers Industriteknik och Högskolan i Gävle, på uppdrag av Tillväxtverket under våren 2021. Ni som har gått den kursen behöver inte anmäla er till denna kurs, då denna kurs i stor utsträckning är samma kurs i självstudieformat. Informera dock gärna era kollegor som inte gått den tidigare kursen om denna kurs.
Anmälan till kursen sker genom att fylla i detta anmälningsformulär via Tillväxtverkets plattform. Inbjudan går ut till tidigare kursdeltagare för att ni ska kunna sprida vidare informationen till era kollegor.

Det går bra att sprida inbjudan vidare till kollegor som du tror kan vara intresserad av denna kurs, detta gör du genom att klicka på knappen "Skicka inbjudan vidare" som ni hittar nedan i inbjudan. Fyll i deras e-mailadress och skicka, så får de sin egen inbjudan. Det går inte att vidare befodra ert mail med inbjudan.

Självstudiekursen kommer genomföras genom Chalmers Industritekniks plattform ”Circular Academy”. Efter anmälan via Tillväxtverket, kommer du få inbjudan till Circular Academy. Självstudiekursen innehåller fem moduler, vilka öppnas under våren 2022. Kursen kommer finnas tillgänglig under hela 2022 (fram till och med 2022-12-31). Du kan anmäla dig fram till och med 2022-11-30 och genomföra kursen när det passar dig bäst innan årsskiftet. 

De moduler som vi ska gå igenom är följande:

1 Introduktion till cirkulär ekonomi Tillgänglig från vecka 7, 2022
 
  • Grundkurs för nya medarbetare och de som inte tidigare har arbetat med cirkulär ekonomi och cirkulär omställning.
  • Beskriver hur olika industrier påverkar samhälle och miljön olika ochvilka tillvägagångssätt som finns för att öka cirkularitet för de tjänster och produkter som används i regionen.
 
2 Cirkulär ekonomi ur regionsperspektiv Tillgänglig från vecka 10 2022
 
  • Lärdomar från olika regioner som genomfört projekt inom cirkulärekonomi – erfarenheter kring utmaningar och lösningar.
 
3 Upphandling, linjen och Clevelandmodellen Tillgänglig från vecka 13 20
 
  • Goda exempel på hur upphandling använts för att stötta cirkulär omställning och fokus på hur detta kan omsättas i praktiken i den egna regionen.
  • Fokus på den offentliga ekonomin och hur den kan bidra till omställning, kopplat med Cleveland-modellen med fokus på ”ankarföretag” som är viktiga i regionen för den cirkulära omställningen.
 
4 Bioekonomin Tillgänglig från vecka 16 2022
 
  • Hur en ekonomi som använder mest biologiska material ser ut, hur den kan stimuleras fram.
 
5 Industriell och urban symbios Tillgänglig från vecka 19 2022
 
  • Exempel på industriell och urban symbios i Sverige och utomlandsoch fokus på hur industriell och urban symbios kan vara en del i regionens omställning till cirkularitet och hur det kan omsättas i praktiken.
 

 

Ni hittar mer information om kursen och dess genomförande i det bifogade dokumentet  "Den cirkulär ekonomi ur regionalt perspektiv" som är bifogat till höger på sidan här. 


ett sammarbete mellan

chalmersindustriteknik.jpg         hogskolanigavle6269.png           tvvblalogga70ahhzdic93247.jpg     

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Digital självstudiekurs under 2022
30 nov 2022 (23:59)
0
Tillväxtverket använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Tillväxtverket. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Tillväxtverket samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.