Invajo - Events tool

Digital detaljplaneinformation - så påverkar det kommunerna

Online
27 augusti 2021
09:00 - 09:50
Lägg i kalender
Arrangör
Sweco
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Online
Datum
27 augusti 2021
Tid
09:00 - 09:50

Välkomna till webbinariet!

Digital detaljplaneinformation - så påverkar det kommunerna, 27 augusti kl 09.00


Just nu pågår ett stort arbete på nationell nivå med att digitalisera och tillgängliggöra detaljplaneinformation. Detta arbete påverkar i allra högsta grad landets alla kommuner som från och den 1 januari 2022 ska tillgängliggöra digital detaljplaneinformation nationellt.

Under det här webbinariet går vi igenom vad ni behöver veta inför de nya kraven.

Agenda

9.00 Välkommen och kort introduktion till nya krav
9.05 Planprocessen – hur påverkas den? 
9.15 Kvalitet på grundkarta och detaljplaner 
9.25 Vad krävs för att informationen ska klara tekniska specifikationer och övriga krav? 
9.35 Möjlighet att ställa frågor

 

På Sweco har vi kompetens som förstår såväl de tekniska frågorna som de som påverkar processer och verksamhet – från beslutsfattare till planarkitekt, till geodata(GIS-)ansvarig, personal som ansvarar för inmätningen i fält, kommunikationsavdelning och arkivenhet.

Vi vill gärna erbjuda vårt stöd i arbetet med att ställa om – vi kan vara till hjälp i arbetet att förstå vilka krav som ställs, vilka som är obligatoriska, och vilka som skapar nyttor i just er kommun. Vi kan, med utgångspunkt ifrån er kommuns förutsättningar, stödja organisationen i den digitala omställningen. Från fält kan vi ge stöd till vilken kvalitet som behövs på indatat och vilka noggrannhetsparametrar som måste belysas. Om personal saknas kan vi även utföra inmätningar och utsättningar, ge stöd till planarkitekten i den förändrade rollen som kommer, och förklara för kommunens GIS-avdelning, IT-avdelning, kommunikationsavdelning och arkivenhet vilka IT-stöd som behövs och hur leveranser ska ske i enlighet med de nya föreskrifterna från Boverket, samt enligt nu gällande specifikation och planbestämmelser. Vi kan också vara till hjälp med att konvertera underlag och ta fram de digitala leveranserna och de tekniska lösningarna.

Välkomna!