Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!
Arrangör
Lindholmen Science Park & Byggherrarna
Plats
Lindholmen Science Park, Ljusgården
Datum
22 juni 2022
Tid
08:00 - 12:30
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

SYNKA MERA

 

samhällsnytta | affärsnytta | klimatnytta

 

Välkommen till Hearing om bygglogistik och värdeskapande!

 
Hur kan bygg- och fastighetsbranschen genom samverkan, standardisering och en mer enhetlig kravställan, skapa bättre förutsättningar att i närtid — genomföra en smart digitalisering av hela värdekedjan?
 
Rätt genomförd reform och med rätt verktyg ger det samhälle och näringsliv en effektiv process med rapportering och uppföljning av både kommersiella data och klimatdata — i realtid!
 
 
Om du ansluter online så startar mötet 08.30
Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.