Get people together

Väck idéer och sök finansiering - i Malmö

Stadshuset Malmö
August Palms plats 1, Malmö
Visa på karta
5 december 2022
13:00 - 15:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Arrangör
InfraSweden och Smart Built Environment
Boka/OSA
Plats
Stadshuset Malmö
Datum
5 december 2022
Tid
13:00 - 15:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Väck idéer och sök finansiering - i Malmö

Välkommen på informationsmöte med InfraSweden och Smart Built Environment den 5 december i Malmö.

Vi berättar om våra öppna utlysningar och hur det går till att söka medel. Passa på att ställa dina frågor inför arbetet med din ansökan. Det kommer också att finnas tillfälle för att knyta nya kontakter och diskutera projektideér.

 

Lokal: Stadshuset Malmö, Rum "Stortorget"


Agenda

Kaffe serveras från 12.30

13.00 Välkomna, syfte och agenda​​

13.05 Om Smart Built Environment och utlysningen Digitalt samhällsbyggande i praktiken​

13.15 Om InfraSweden och utlysningen Anpassning av transportinfrastrukturen för att möta klimatförändringar​

13.35 Behovsdiskussioner​

13.50 PAUS​

14.00 Idéer och matchmaking​​

14.50 Nästa steg och annat på gång inom programmen​​

15.00 Tack för idag!

Anpassning av transportinfrastrukturen för att möta klimatförändringar – InfraSweden

InfraSwedens utlysning handlar om att stödja klimatanpassningen av transportinfrastrukturen. Syftet är att klara av att möta de negativa konsekvenser som ett förändrat klimat för med sig. Projekt som söks ska bidra till lösningar för att på ett hållbart sätt klimatanpassa befintlig eller planerad transportinfrastruktur.

Viktiga datum för InfraSwedens utlysning

Utlysningen öppnar 2 november 2022 och stänger 2 februari 2023

Läs mer om InfraSwedens utlysning.

 

Digitalt samhällsbyggande i praktiken – Smart Built Environment

I Smart Built Environments utlysning kan du ansöka om medel för forsknings- och innovationsprojekt. Projekten ska bidra till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

Viktiga datum för Smart Built Environments utlysning

Utlysningen öppnar 10 november 2022 och stänger 2 februari 2023

Läs mer på Smart Built Environments webbplats

Välkommen!

InfraSweden och Smart Built Environment

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Väck idéer och sök finansiering - i Malmö
5 dec 2022 (10:00)
0
InfraSweden använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av InfraSweden. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, InfraSweden samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.