Get people together

Vätgasdrivna tunga fordon för nollutsläpp i vägunderhållsverksamhet

Online
22 april 2022
13:00 - 15:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Arrangör
InfraSweden 2030
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Online
Datum
22 april 2022
Tid
13:00 - 15:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Vätgasdrivna tunga fordon för nollutsläpp i vägunderhållsverksamhet

InfraSweden2030 webbinarium: Vätgasdrivna tunga fordon för nollutsläpp i vägunderhållsverksamhet  

Sveriges övergripande mål om att till 2045 vara klimatneutrala innebär att Sverige inte skall ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Det medför att utsläppen inom Sveriges gränser måste minska i de flesta branscher. Trafikverket har en ambition att minska klimatpåverkan som infrastrukturunderhåll ger upphov till. Trafikverket har utifrån det nationella klimatmålet satt upp ett långsiktigt mål om att infrastrukturen ska vara klimatneutral senast 2045.   
 
På uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 har ViaPM, Svevia och Umeå universitet i samarbete med Trafikverket genomfört förstudien Plan Zero i syfte att utifrån ett värdekedjeperspektiv belysa anläggningsbranschens utmaningar inför introducering av vätgasdrivna tunga fordon för omställning till ett hållbart och klimatneutralt vägunderhåll. Förstudien påvisar och adresserar nödvändiga förutsättningar som bör skapas för att säkerställa övergången till vätgasdrivna tunga fordon för nollutsläpp i vägunderhållsverksamhet.        
 
InfraSweden2030 arrangerar ett webbinarium i syfte att presentera resultatet för förstudien Plan Zero.
Webbinariet äger rum 22 april kl 13:00-15:00.    
  
Webbinariet kommer att spelas in.

Anslut dig till mötet via Zoom-länken: https://kth-se.zoom.us/j/66729445143


Agenda
13.00-13.10     Inledning                                                                                                                                                          

13.10-13.20     Bakgrund                                                                                                                                                          

13.20-13.30     Basunderhåll Väg, Behov och Utmaningar   

13.30-13.45     Teknik                                                                                                                                                                

13.45-14.00     Marknad                                                                                                                                                           

14.00-14.05     Paus​

14.05-14.20     Vätgasproduktion                                                                                                                                          ​

14.20-14.35     Kostnads-nyttoanalys                                                                                                     

14.35-14.45     Summering & Nästa steg                                                                                              

14.45-15.00     Frågor och diskussion                                                                                                     

15.00-15.30     Fortsatt diskussion för de som kan stanna.

 

Talare


Hawzheen Karim, Fokusområdesledare, InfraSweden.

Jasmina Pasic Radicic, Managementkonsult, ViaPM.

Björn Eklund, Utredare, Trafikverket.

Anders Johnson, Managementkonsult, ViaPM.

Mat Granberg, Driftcontroller, Svevia.

Thomas Wågberg, Professor, Department of Physics, Umeå University.

Boh Westerlund, CEO BW Konstruktion AB.


 
En zoomlänk till mötet kommer att skickas ut dagen innan webbinariet till anmälda deltagare.   
 
Välkommen!   
Projektledningen genom InfraSweden2030 och Trafikverket