Invajo - Events tool Create event for free

Incitament till innovation och hållbart byggande

Online
December 1, 2020
11:30 - 12:30
Time zone: Stockholm, GMT+01:00
Add to calendar
Organizer
InfraSweden2030
Book/RSVP
This event has already taken place!
Place
Online
Date
December 1, 2020
Time
11:30 - 12:30
Time zone: Stockholm, GMT+01:00

Har underleverantörer i anläggningssektorn incitament till innovation och hållbart byggande?

Även om de stora anläggarna vinner flest offentliga upphandlingar, genomförs allt mer arbete av underentreprenörer och tekniska konsulter. Trenden är att de stora företagen minskar antalet anställda samtidigt som de mindre företagen växer. Trafikverket och kommuner utvecklar sina kontrakt för att stimulera till innovation och hållbart byggande. Frågan är om de monetära incitamenten når underleverantörerna som gör jobbet?

Johan Nyström, InfraSweden2030 och Lunds Tekniska Högskola introducerar forskning kring frågeställningen, som sedan kommenteras av

  • Anders Selström, Trafikverket
  • Magnus Persson, VSM Entreprenad och Maskinentreprenörerna
  • Ulrica Nilsson, Tyréns
  • Staffan Hintze, NCC
  • Cecilia Almér, WSP