Get people together

Väck idéer och sök finansiering - Digitalt informationsmöte

Online
20 januari 2023
13:00 - 14:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Arrangör
InfraSweden
Boka/OSA
Plats
Online
Datum
20 januari 2023
Tid
13:00 - 14:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Väck idéer och sök finansiering - Digitalt informationsmöte

Välkommen på digitalt informationsmöte med InfraSweden den 20 januari.

Vi berättar om vår aktuella utlysning och hur det går till att söka medel. Passa på att ställa dina frågor inför arbetet med din ansökan. 


Anpassning av transportinfrastrukturen för att möta klimatförändringar – InfraSweden

InfraSwedens utlysning handlar om att stödja klimatanpassningen av transportinfrastrukturen. Syftet är att klara av att möta de negativa konsekvenser som ett förändrat klimat för med sig. Projekt som söks ska bidra till lösningar för att på ett hållbart sätt klimatanpassa befintlig eller planerad transportinfrastruktur.

Viktiga datum för InfraSwedens utlysning

Utlysningen öppnar 2 november 2022 och stänger 2 februari 2023

Läs mer om InfraSwedens utlysning.


Välkommen!

Programkontoret InfraSweden
Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Väck idéer och sök finansiering - Digitalt informationsmöte
20 jan 2023 (10:00)
0
InfraSweden använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av InfraSweden. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, InfraSweden samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.