Get people together

Projekt- och resultatkonferens 2022

Online
20 oktober 2022
09:30 - 16:45
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00
Arrangör
InfraSweden
Boka/OSA
Plats
Online
Datum
20 oktober 2022
Tid
09:30 - 16:45
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Digital projekt- och resultatkonferens 2022

Anmäl dig till årets projekt- och resultatkonferens 20 oktober  

Varje år arrangerar InfraSweden vår- och höstkonferenser med pågående och avslutade projekt. Konferenserna är obligatoriska och viktiga för utvecklingen av både projekten och innovationsprogrammet vilket vi beskriver redan i utlysningstexten. Vårkonferensernas tema är innovation och höstkonferenserna fokuserar på resultatspridning.

Nu är det dags att anmäla projekt och projektpresentatörer till årets resultatkonferens som genomförs som en onlinekonferens. InfraSweden kommer att med hjälp av anmälningarna planera för olika sessionsteman.
Nystartade projekt under 2022 kan också ges möjlighet att presentera sitt planerade arbete om projektledaren så önskar.

Konferensen är på svenska, men självklart finns det möjligheter att hålla presentation/diskussion på engelska.

 

Den preliminära agendan för dagen ser ut så här:  

09.30-10.00 Gemensam inledning och presentation av nya projekt

10.00-11.30 Parallella sessioner 1

11.30-12.00 Lunch

13.00-14.30 Parallella sessioner 2

15.00-16.30 Parallella sessioner 3

16.30-16.45 Gemensamt avslut 

 

Under varje session presenteras tre projekt under ett gemensamt tema. Sessionen leds av en facilitator från programmet.  Varje projekt kommer att få en halvtimme var att förfoga över. Tiden vill vi att ni ska disponera genom en kort presentation av syfte och resultat och viktiga lärdomar (max 10 min) och en diskussion. Ni ansvarar själva för att planera och leda diskussionen genom att förbereda och ställa ett antal projektrelevanta frågor på temat Implementering, spridning och nyttiggörande med målet att nå innovation.  


Projekt som får finansiering från InfraSweden förväntas delta i konferenser som programmet ordnar. Vi vill att minst två personer (varav en gärna får vara behovsägare) deltar från varje projekt, varav en gärna får vara den behovsägare som är knutet till projektet. En deltagare bör även vara svensktalande eftersom konferensen genomförs på svenska. 


Anmäl er senast den 30 september och fyll i informationen nedan i anmälningsformuläret. 


Mer detaljerad information om konferensen kommer senare. Det kommer att finnas möjligheter att delta i andra sessioner under dagen. Det kommer även att finnas möjlighet att bjuda in egna åhörare.


Vid eventuella frågor kontakta Bodil Sandén på Bodil@coinnovate.se eller Fredrick Lekarp på Lekarp@kth.se


Vänliga hälsningar 
Programkontoret InfraSweden

Bokning
Sista bokningsdag
Antal
Projekt- och resultatkonferens 2022
30 sep 2022 (23:59)
0
InfraSweden använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av InfraSweden. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, InfraSweden samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.