Invajo - Events tool Skapa event gratis

Heldagskurs | Anti-korruption i praktiken

Arrangör
ICC Sweden & Advokatfirman Vinge
Plats
Advokatfirman Vinge
Datum
6 mars 2018
Tid
09:00 - 16:00

En utbildning i hur du kan förebygga mutor och korruption med stöd av ICC:s guide

Under denna heldagsutbildning kommer vi att på ett praktiskt sätt gå igenom vad som menas med mutor och korruption och hur riskerna kan identifieras och förebyggas.

Vi kommer att särskilt fokusera på hur organisationer kan förebygga sina korruptionsrisker i förhållande till samarbetspartners med utgångspunkt i ICC:s guide ”Anti-korruption – due diligence på externa aktörer: en guide för små och medelstora företag”. Vi kopplar teori till  praktik, fördjupar oss i svensk lag och bygger kunskap genom exempel ur verkligheten. Vi tittar även på falluckor och risker som företag ofta missar, trots goda intentioner.

Under kursen kommer deltagarna att få praktiska verktyg i hur de kan utforma sitt compliance-program för att i ett tidigt skede kunna identifiera sina korruptionsrisker och agera förebyggande.

Programmet: 
 
Avsnitt I – Vad är mutor och korruption?

Vi går igenom vad som menas med mutor och korruption utifrån svensk lagstiftning och internationella definitioner. Vi behandlar även vad korruption innebär i praktiken, bortom lagtexten, och vilken påverkan det har på företag och samhälle.

 
Avsnitt II – Hur kan risken för mutor och korruption identifieras och förebyggas?

Vi identifierar varningsflaggor och de falluckor som företag ofta missar, trots goda intentioner. Deltagarna får praktiska verktyg för hur de kan utforma sitt förebyggande arbete och vi går igenom vilka konkreta åtgärder som bör ingå i ett compliance-program.


Avsnitt III – Due diligence av externa aktörer

Vi går igenom vad som egentligen menas med due diligence av externa aktörer hur man praktiskt går tillväga för att verifiera sina samarbetspartners i förhållande till mutor och korruption. Genomgången baseras på ICC:s guide ”Anti-korruption – due diligence på externa aktörer: en guide för små och medelstora företag”.

 
Avsnitt IV – Hur resultatet av due diligence ska tolkas och hanteras

Vi går igenom hur resultatet av due diligence ska tolkas och hanteras. Vi diskuterar betydelsen av de risker som identifierats samt vilka konkreta åtgärder som bör vidtas för att hantera riskerna i ett tidigt skede av affärsrelationen.

 

*Sista registeringsdag: 1 mars, 2018*

 
SEK 4 900 exkl. moms (i priset ingår lunch och fika samt kursmaterial)

25% rabatt på en kursplats om du tar med dig en kollega (max. tre kollegor)
(Faktura skickas ut efter kursen)  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                             

 

jasmin.jpg Kursledare: Kursen leds av Jasmin Draszka-Ali, Senior Associate vid Advokatfirman Vinge. Hon är en van föreläsare på temat och biträder regelbundet klienter i frågor relaterade till anti-korruption, due diligence av samarbetspartners, upprättande av förebyggande compliance program och utredningar av potentiella korruptionsincidenter.

 

Bokning
Antal
Heldagskurs | Anti-korruption i praktiken
0
ICC Sweden använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av ICC Sweden. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, ICC Sweden samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.